Ondrej

Pavlák

Manažér, Tréner

Už od detstva mal rád pohyb a šport. Ešte na základnej škole sa rozhodol, že raz bude študovať na FTVŠ. Vždy ho lákalo zistiť ako telo funguje a ako ho najefektívnejšie zveľaďovať, nielen pre vzhľad, ale hlavne pre silu a výkon. Zlomovým momentom sa pre neho stalo rozhodnutie, že po štátniciach vycestoval s Borisom do UK, kde si mal pôvodne zarobiť na cestovanie. Po ich spoločnom príchode do Londýna, ale zistil, že Anglicko je krajina, kde tréner je seriózne zamestnanie, a že tréneri nemusia byť len chalani, ktorí majú v hlave vzduchoprázdno a čítajú len „muscle and fiction“. Pustil sa teda do štúdia a popri práci fitness inštruktora čoskoro dosiahol certifikát NVQ level 3.  Vďaka tomu sa viac naučil o strave a dôležitou súčasťou bolo aj spoznávanie businessu ako takého. Zlom nastal pri jednom pohovore na prácu vo vychytenom štúdiu v Kensingtone. Bolo mu povedané, že pokiaľ by chcel byť „dobrým osobným trénerom“, mal by absolvovať kurz Charlesa Poliquina. Od toho momentu prečítal snáď každý jeho článok, pracoval 12 až 14 hodín denne, len aby si našetril na prvé dva kurzy, ktoré absolvoval aj s Borisom v Dubline. Týchto 9 dní mu kompletne zmenilo jeho profesionálne smerovanie. Zistil, že existujú tréneri a lekári funkčnej medicíny, ktorých vedomosti o fungovaní tela, o tréningu, suplementácii a všeobecne o starostlivosti o ľudské telo sa nedajú s ničím dovtedajším porovnať.

Verím že slovo „nemožné“ je len dočasný jav, je to možnosť pre ktorú sa sami rozhodneme a že v konečnom dôsledku neznamená nič.

Niežeby na škole nemali odborníkov, alebo že by ich učili na ostatných kurzoch fušeri, ale týto mali tak akosi jasno v tom, ako telo funguje a čo by malo zaujímať ak chcem niečo zmeniť. Od tohto momentu na svojich klientoch videl okamžité výsledky. Približne v tomto období sa začala budovať koncepcia SSI. Po svojom návrate na Slovensko začal pripravovať pôdu na Borisov návrat a založenie spoločnosti s jasným zameraním – Poskytovať ten najkvalitnejší osobný tréning nielen pre profesionálnych športovcov, ale aj pre bežnú populáciu. Po absolvovaní ďalších kurzov nielen v UK ale aj v USA svoje portfólio postupne obaja rozšírili o Biosignature, ART, PIMST atď. Popri tom založil projekt TvojBootcamp, na ktorom sa postupne učil zaraďovať tieto metodiky aj do skupinových cvičení. Objavenie modifikovaných Strongman disciplín im postupne dotvorilo portfólio súčasných aktivít.
Jeho celoživotným cieľom je hľadanie metód, ktoré nielenže zvýšia výkon, ale hlavne zlepšia zdravie a skvalitnia život. Aby sme nemuseli v živote robiť kompromisy medzi naším snom a fyzickými schopnosťami.