Matúš

Mikuláš

Tréner

Matúš Mikuláš sa narodil 4.2.1993 v Považskej Bystrici. Už od malička sa aktívne venoval športu. Od šiestich rokov profesionálne hrával tenis až do svojich 14. rokov. Od desiatich rokov popri tenise robil atletiku, v ktorej som sa zameriaval na skok do diaľky a dlhé šprinty. Od 14 rokov sa venoval profesionálne basketbalu za klub IMC PB. V 16-tich rokoch som sa začal venovať fitnessu a silovému tréningu. Po ukončení gymnázia v PB nastúpil na Slovenskú zdravotnícku univerzitu, kde absolvoval 1.ročník v odbore Fyzioterapia. Ten rok ho naučil dobre anatómiu, funkčné poruchy pohybového systému, klasickú, reflexnú masáž. Počas jednoročného štúdia Fyzioterapie sa začal aktívnejšie zaujímať o silový tréning na základe prirodzených pohybov ľudského tela. Po ukončení 1.ročníka sa rozhodol prestúpiť na UK FTVŠ, odbor Kondičný tréner, nakoľko sa chcel pohybovať v športovom prostredí a zúžitkovať nadobudnuté vedomosti v kondičnom tréningu. Získal aj prospechové štipendium. Aktuálne ukončil bakalárske štúdium.

Pracoval ako tréner vo Fitcamp Drieňová, kde už osobne trénoval ľudí. Rád pomáha ľudom zvyšovať fyzickú a mentálnu kondíciu, prekonávať ich hranice, objasňovať otázky ohľadom fungovania ľudského tela. V SSI našiel správnu cestu, robiť veci dôsledne s konkrétnym cieľom. Rád sa vzdeláva a získava skúsenosti a SSI mu to dokonale umožňuje. Je zrejmé, že to nie je obyčajné fitness centrum ale inštitút, ktorý ľudom pomáha dosahovať ich ciele, ktoré sú často zdanlivo nedosiahnuteľné. Rád prijímam výzvy.