Matej

Halaj

Tréner

Absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského v Bratislave v odbore kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe. Viacnásobný majster SR a bývalý reprezentant SR do 23 rokov v atletickom desaťboji. Zakladateľ BrickHouse GYMu v Lučenci. V súčasnosti sa venuje poloaktívne Crossfitu a atletike. Taktiež pracuje spoločne s Mgr. Gabrielom Buzgóm, PhD. a jeho študentmi na sérií vedeckých projektov v oblasti kineziológie drepu a intenzifikácie silového tréningu.

Sila pravdy je nepremožiteľná, ak je vyzbrojená svetlom poznania.

Od malička sa venoval rôznym športom na vrcholovej úrovni. V 15-ich rokoch zakotvil v atletickej skupine trénera Pauka, ktorá ho a aj jeho tréningových kolegov posunula do Bratislavy na Fakultu telesnej výchovy a športu. Postupom času sa svojho sna živiť sa športom ako vrcholový športovec vzdal a rozhodol sa plne venovať trénerskej kariére. Začal od všeobecnej pohybovej prípravy mládeže v projekte “Šport hrou”, ďalej sa venoval atletickej príprave mládeže a trénovaniu bežnej, rekreačnej populácie. V súčasnosti kondične pripravuje hokejistov, volejbalistov a plavcov. Jeho cieľom je získať čo najvyššiu úroveň poznania v oblasti kondičného tréningu. Už dávnejšie inklinuje k systémom tréningu, používaných najväčšími športovými trénerskými kapacitami. Tréneri ako Boyle, Poliquin a team EXOS sú v súčasnosti najvyššou ligou v oblasti optimalizácie kondičného tréningu. Silový Inšitút mu podľa jeho slov ukázal koncept, ktorý rešpektuje zákonitosti športového tréningu a zároveň ho individualizuje pre každého jednotlivca zvlášť. Dostal tu priestor na zúročenie svojich vedomostí dosiahnutých počas štúdia na FTVŠ UK v praxi.

V tíme SSI pracujeme nie na princípe „domnení o tréningu”, ale na základe premysleného a hlavne odôvodneného riešenia problematiky športového tréningu. Som rád, že môžem byť jeho súčasťou.