2018
06
20

Martin Thám – Wim Hof Method – 10.07.2018

Na prednášku s Martinom sa už dlhší čas chystáme. O metóde Wima Hofa sme počuli už dávnejšie, ale až po tom, čo sme si vyskúšali dýchacie cvičenia WHM sme zistili, že je to niečo viac ako len ďalšia metóda do nášho kufríka. Ide o to, že žijeme príliš rýchly a stresujúci život. Čím ďalej tým menej sm...

2018
06
14

Level1 Profesionálny tréner – referencie

Už dlhšie pripravujeme projekt vzdelávania profesionálnych trénerov a pilotným kurzom bol kurz Level 1 Life without limits z apríla tohto roku, ktorý mal skvelí ohlas ako môžete vidieť v nižšie uvedených referenciách. Pre lepší prehľad o obsahu kurzu ho nájdete u nás pod názvom Level 1 Profesionálny...

2018
06
13

Level 1 Bránicové dýchanie

15.7.2018 od 9:00 do 17:00 Jednodňový kurz pozostávajúci z ôsmych hodín či už teórie a aj praxe. Prednášajúci a garant bude Denis Freudenfeld . Naučíme vás podstatu zdravého pohybu a základného nastavenia tela pri fyzickej aktivite. Anatomická a fyziologická podstata bránicového dýchania Teória otvo...

2018
06
13

Level 1 – profesionálny tréner

24.06.2018 od 9:00 do 17:00 Jednodňový kurz pozostávajúci z teórie práce trénera a z ukážky tréningovej jednotky. Prednášajúci budú Boris Žbirka a Ondrej Pavlák. Cieľom kurzu je načrtnúť podstatu trénera ako profesionála, čo by mal robiť a ako by mal pristupovať k tréningu a ku klientovi. Referencie...

2018
06
12

Denis Freudenfeld – 28.06.2018

Denisa poznáme už viac ako dva roky a za ten čas nás nesmierne inšpiruje jeho stoický kľud pri práci, jemný a ľudský prístup ku klientovi, neuveriteľná odbornosť a rozhľadenosť, silná charizma a humor v bežnom kontakte s ním. V odbornej sfére fyzioterapie je jeho meno veľmi známe, populárne a veľkým...